قاموس

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شهوت» ثبت شده است

با آنکه سخن در باب انسان و اشتها و روان زیاد است این آخرین قسمت از این دو مجموعه است و به جهت ادامه ی مباحث امیدوار به  عنایت خداوند منان و منتظر یاری دوستان هستم.

قسمت چهارم : نیش اشتهانیش اشتها چیست؟

مگر اشتها نیش دارد؟

آیا انسان اشتهای نیش دارد؟....................


قسمت سوم : با اشتها ی دو سر چه کنیم؟

برای این منظور ابتدا باید کمی حرف حساب گوش بدهیم.
پس برویم به پیشگاه حرف حساب............

قسمت اول: حکایت

dragon

یک حکایت بشنو از تاریخ‌گوی

تا بری زین راز سرپوشیده بوی.....................